Beste ouder(s), opvoeders,

Hopelijk verkeren jullie en al wie jullie lief is in een goede gezondheid. Als COVID-19 toch heeft toegeslagen, dan wensen we jullie een heel spoedig herstel toe. Tot 3 april 2020 blijven de lessen geschorst. Vanaf 6 april 2020 start de paasvakantie.

Wat de opvang betreft blijft het basisprincipe van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis.

Als school blijven wij echter ook tijdens de paasvakantie onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen. Daarom kunnen leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) voor opvang terecht op school op de normale schooluren (maandag tot vrijdag van 8-15u40, woensdag van 8-12u05). Op paasmaandag voorzien we geen opvang.

De opvang zal op vrijwillige basis worden verzorgd door leerkrachten van de school. Tijdens de opvang in de paasvakantie is het NIET de bedoeling dat er ‘lesopdrachten’ onder welke vorm dan ook aangeboden worden. De nadruk ligt op sport, spel en creatief bezig zijn met extra veel aandacht voor de geldende hygiënemaatregelen. Kinderen die ziek worden tijdens de opvang of symptomen vertonen, moeten onmiddellijk door de ouders worden opgehaald.

We kiezen bewust voor een opvang in de eigen school. Het is volgens virologen van het grootste belang dat de samenstelling van een bestaande groep mensen – die dus eerder al contact hadden – de komende weken gelijk blijft. Dat noemt men een ‘contactbubbel.’ Hoe minder contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner de kans dat het virus in die groep geraakt (groepsbescherming).

Laat de school weten of er van maandag 6 april tot vrijdag 17 april, behalve op paasmaandag 13/04, opvang op school nodig is op nummer 0499/71.19.18.

De volksgezondheid staat centraal. De veiligheid van uw kind, uw familie en onze personeelsleden zijn het allerbelangrijkste.

We spreken uitdrukkelijk onze grootste waardering uit voor al die mensen die vandaag de samenleving draaiende houden (verpleegkundigen, zorgpersoneel, winkelbedienden, artsen, laboranten, veiligheidspersoneel, onderhoudspersoneel, …).

Zorg goed voor jezelf, voor je gezin, voor elkaar!

Vriendelijke groet, namens alle personeelsleden,

Veerle Verheyden,

directeur.

Categorieën: nieuws