Beste ouder(s), opvoeders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag 15 april, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien.

Concreet betekent dit dat …

… onze school tot en met donderdag 30 april open blijft voor noodopvang.

Het basisprincipe blijft van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis. Leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) kunnen voor opvang terecht op school op de normale schooluren (maandag tot vrijdag van 8-15u40, woensdag van 8-12u05). Vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag en is er bijgevolg geen opvang voorzien.

Laat de school weten of voor je zoon of dochter na de paasvakantie opvang op school nodig is op nummer 0499/71.19.18.

… leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden krijgen. In onze school maakten wij hierover de volgende afspraken:

de leerlingen uit OV1 krijgen opdrachten via Seesaw

de leerlingen uit Club 9, OV2 en OV3 krijgen verplichte taken die via mail worden doorgestuurd door de leerkrachten. Indien dit niet lukt, kan u wekelijks de taken afhalen op school tijdens een vooraf gemaakte afspraak.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing genomen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Het rapport van uw zoon of dochter, dat u normaal gezien voor de vakantie kon ophalen, zullen we uitzonderlijk omwille van de verlenging ook per mail naar u doorsturen.

Tenslotte willen we jullie allemaal van harte bedanken.  Misschien werk je, vang je je kinderen op, én doe je het huishouden. We beseffen ten volle dat deze combinatie niet vanzelfsprekend is. Daarom willen we jullie bedanken om tot nu vol te houden.

Heb je vragen, wil je meer informatie, aarzel zeker niet ons te contacteren.

Vriendelijke groet, namens alle personeelsleden en schoolbestuur,

Veerle Verheyden,

directeur.

Categorieën: nieuws