Geen school

Op woensdag 2 oktober hebben alle leerlingen een vrije dag. Leerlingen die op stage zijn, moeten die dag niet naar hun stageplaats.

Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober zijn het evaluatiedagen. De leerlingen blijven dan thuis, de leerkrachten zijn wel op school. Leerlingen die op stage zijn, moeten dan wel gaan werken.

Breughelfeest

Welkom op het Breughelfeest van OV1 op vrijdag 7 december. De opbrengst van deze avond gaat naar de openluchtklassen die we elke 2 jaar organiseren met OV1.

Inschrijven voor dit festijn kan je HIER.