Geen school

Op woensdag 2 oktober hebben alle leerlingen een vrije dag. Leerlingen die op stage zijn, moeten die dag niet naar hun stageplaats.

Op donderdag 3 en vrijdag 4 oktober zijn het evaluatiedagen. De leerlingen blijven dan thuis, de leerkrachten zijn wel op school. Leerlingen die op stage zijn, moeten dan wel gaan werken.