Beste ouders, opvoeders

Hopelijk zijn jullie en jullie familie nog in prima gezondheid.

Vorige vrijdag besliste de overheid dat de scholen gedeeltelijk openen op maandag 18 mei. Vrijdag 15 mei kan er al eventueel getest worden.

Op dit ogenblik zijn er nog heel wat dingen niet duidelijk. De veiligheid van alle leerlingen en alle personeelsleden is een absolute voorwaarde bij een eventuele heropstart van de school.

We zullen over de verdere mogelijke heropening van onze school later communiceren via mail, website en facebook.

De opvang vanaf 4 mei blijven we als volgt organiseren:

  • Laat de dag voordien weten of je zoon/dochter noodopvang nodig heeft op gsmnummer 0499/71 19 18.
  • Wij zorgen dan voor voldoende personeel van de verschillende opleidingsvormen

Vanaf 18 mei zijn er andere afspraken voor de opvang.

We bedanken jullie nogmaals voor het begrip en voor de inspanning die jullie elke dag tonen!

Namens alle personeel en schoolbestuur

Veerle Verheyden

directeur

Inzamelactie mondmaskers

In het kader van de nationale naaiactie is er in onze school een inzamelpunt geopend voor zelfgemaakte mondmaskers. Mensen kunnen zelfgemaakte mondmaskers doneren in de school. Deze mondmaskers zullen we verdelen binnen het onderwijs in Mechelen in het kader van een veilige heropstart van de scholen.

Mondmaskers binnenbrengen kan op werkdagen van 8.30 tot 15.30 uur. Op woensdag kan dit tot 12.00 uur. We werken contactloos via een inzamelbak in de inkomhal van de scholen.

Wil je geen mondmaskers maken, maar wel materiaal doneren, dan kan dit ook. Vrijwilligers kunnen hiermee dan verder aan de slag.

Zelf mondmaskers komen ophalen is niet mogelijk. Wij zullen zelf instaan voor de verdeling bij de scholen die er nood aan hebben en hierover afspraken maken met de schooldirecties.

We vragen uitdrukkelijk om de regels van social distancing te respecteren!

Meer informatie over de actie en het maken van mondmaskers vind je op de website van Maak je mondmasker: https://maakjemondmasker.be/

#nationalenaaiactie #maakjemondmasker

Na de paasvakantie

Beste ouder(s), opvoeders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag 15 april, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien.

Concreet betekent dit dat …

… onze school tot en met donderdag 30 april open blijft voor noodopvang.

Het basisprincipe blijft van toepassing: leerlingen die thuis kunnen opgevangen worden, blijven thuis. Leerlingen die gezond zijn en van wie de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector (zorg, apotheek, voeding, distributie, openbaar vervoer en veiligheidsdiensten) kunnen voor opvang terecht op school op de normale schooluren (maandag tot vrijdag van 8-15u40, woensdag van 8-12u05). Vrijdag 1 mei is een wettelijke feestdag en is er bijgevolg geen opvang voorzien.

Laat de school weten of voor je zoon of dochter na de paasvakantie opvang op school nodig is op nummer 0499/71.19.18.

… leerlingen tot en met donderdag 30 april vanop afstand nieuwe leerstof aangeboden krijgen. In onze school maakten wij hierover de volgende afspraken:

de leerlingen uit OV1 krijgen opdrachten via Seesaw

de leerlingen uit Club 9, OV2 en OV3 krijgen verplichte taken die via mail worden doorgestuurd door de leerkrachten. Indien dit niet lukt, kan u wekelijks de taken afhalen op school tijdens een vooraf gemaakte afspraak.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing genomen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Het rapport van uw zoon of dochter, dat u normaal gezien voor de vakantie kon ophalen, zullen we uitzonderlijk omwille van de verlenging ook per mail naar u doorsturen.

Tenslotte willen we jullie allemaal van harte bedanken.  Misschien werk je, vang je je kinderen op, én doe je het huishouden. We beseffen ten volle dat deze combinatie niet vanzelfsprekend is. Daarom willen we jullie bedanken om tot nu vol te houden.

Heb je vragen, wil je meer informatie, aarzel zeker niet ons te contacteren.

Vriendelijke groet, namens alle personeelsleden en schoolbestuur,

Veerle Verheyden,

directeur.