De schoolraad ondersteunt de werking van de school en behartigt de belangen van de ouders.
De personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap hebben inspraak in de dagelijkse werking binnen de school. Het het schoolbestuur draagt wel de eindverantwoordelijkheid.

Voorzitter

 • Dhr. Clarijs F​rank

Ouders

Opleidingsvorm 1:
 • Dhr. Clarijs Frank​
 • Mevr. Van Hoorick Kari
Opleidingsvorm 2:
 • Mevr. Verstraeten Inge
Opleidingsvorm 3:
 • Mevr Kennes Sabine
 • Dhr. vandenbrande Walter
Lokale gemeenschap
 • Dhr. Hapers Kris
 • Dhr. Van Hee Pieter
 • Dhr. Van Roy Erling

School

 • Mevr. Bastiaens Nicky – OV1
 • Mevr. Jacobs Nancy – OV2
 • Dhr. Seberechts Jan – OV3

Schoolbestuur

 • Mevr. Meysmans Lieve
 • Mevr. Verheyden Veerle